<< ย้อนกลับ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อวิชาที่มี

001CS001 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (M_N)
0024081103 - Fundamental of Computer Science
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (M_N)
004053117 - Law and Ethical in Information Technology
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (M_N)
0054081104 - Computer Programming
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (M_N)
0064082405 - อัลกอริธึมส์(Algorithms)
SUPALAK SAMOSORN (F_N)
0074082404 - โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)
SUPALAK SAMOSORN (F_N)
0084083713 - สหกิจศึกษา
SUPALAK SAMOSORN (F_N)
0094084614 - โปรแกรมสำเร็จรูป(Software Package)
SUPALAK SAMOSORN (F_N)
0104083502 - Software Engineering
ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (F_S)
0114051201 - Human Computer Interaction
ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ (F_S)
0124042104 - Unix System Administrations
ชยุติ เมฆอุไร (M_S)
0134051228 - Computer Graphics Application
ปริญญา เกิดปัญญา (M_S)
0144081301 - Digital Techniques
Jeerasak Phumcharoen (M_S)
0154082109 - Object Oriented Programming
nattapong sanongkhun (M_S)
0164084608 - ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI)
Ekachai Naowanich (M_N)
0184051201 - Human Computer Interaction
Wararat Niyomkha (F_W)
0194081301 - \ดิจิตอลเทคนิค
ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ (M_W)
4001301 - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Songchai Bua-urai
4001301 - INTEGRATED INFORMATION TECHNOLOGY
Nithida Wiwatpanitch
4001301 - Integrated Information Technology
phumcharoen jeerasak
4001301 - Integrated Information Technology
Luxsanan Ploywattanawong
4001301 - Integrated Information Technology
suwut tumthong
4001301 - 56-1: เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ(Integrated Information Technology)
Suwut Tumthong
4001301 - Integrated Information Technology
pinyaphat tasatanattakool
4001301 - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (INTEGRATED INFORMATION TECHNOLOGY)
ORASA GOLAPHAN
4001301 - เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Kittaporn Ketchan
4042104 - Data Communication and Computer Network
วาฤทธิ์ กันแก้ว
4044127 - Unix System Administration
วาฤทธิ์ กันแก้ว
4051001 - Integrated Information System
Sae-Bae Napa
4051204 - Computer Graphics
Nithida Wiwatpanitch
4051206 - Computer Graphic Application
อ.นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์
4053115 - Web Programming and Development
วาฤทธิ์ กันแก้ว
4053118 - Management Information Systems
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (M_N)
4053244 - Printing Technology & Design
Dr.Nithida Wiwatpanitch
4082109 - Object Oriented Programming
วาฤทธิ์ กันแก้ว
4082305 - ระบบปฏิบัติการ
Nichanun Samakthai
4083306 - กฎเกณฑ์และหลักการเขียนโปรแกรม (Syntax and Semantics Programming)
Ekachai Naowanich
4083408 - Client/Server Database System
วาฤทธิ์ กันแก้ว
4084414 - Modern Client/Server Systems Development
วาฤทธิ์ กันแก้ว
ITS - วิชาสอบเทียบโอน
วาฤทธิ์ กันแก้ว

:

 

<< ย้อนกลับ


Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning