<< ย้อนกลับ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อวิชาที่มี

0014011205 - Calculus for Engineers 1
DR. RUJIRA KONGNUY (M_N)
0024011207 - Calculus 2
SUNEE WATTHANAPHIMOL (F_N)
0034012211 - Calculus for Engineers 3
SOMCHAI SOMPHOTPHISUT (M_N)
0044011205 - Calculus for Engineers I
SUKPUK PANSOMBOON (F_N)
0054012211 - Calculus for Engineers III
Dr.Rujira Kongnuy ,S. Somchai
0064013213 - Differential Equations
DR. RUJIRA KONGNUY (M_N)
0074091102 - Principles of Statistics
tugsina kruehong (F_N)
0084011103 - Fundamental of Mathematics
เสริมศิริ แต่งงาม (F_S)
0094011205 - Calculus for engineers I
เบญจพร สว่างศรี (F_S)
0104011201 - calculus 1
วิไลพร ใหญ่มาก (F_H)
0114091102 - Principle of Statistics
กฤตยา โพธิ์แดง (F_N)
0124093216 - Statistical Analysis for Business
กฤตยา โพธิ์แดง (F_N)
0134091102 - Principle of Statistics
วรรณภรณ์ สุทนต์ (F_W)
0144991102 - สถิติขั้นต้น
ยุวดี โฉมแดง (F_W)
4011204 - Calculus 1
ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
4011217 - Calculus and analytic geometry
Somchai Somphotphisut
4091201 - Statistical Information Technology
พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
4093216 - Analysis Statistics for Business
พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง

:

 

<< ย้อนกลับ


Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning