<< ย้อนกลับ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่มี

00235041 - สื่อการเรียนรู้ (work 09-02-54)
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
00335042 - สื่อการเรียนรู้ 3
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
00435043 - สื่อการเรียนรู้ (workshop 07-02-54)
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
0053063502 - วิชา โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก_Part1
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
0063063502 - วิชา โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก_Part2
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
0073063502 - วิชา โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก_Part3
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
0083063502 - คอมพิวเตอร์กราฟิก
สิทธิวรรต รอบรู้
0093063502 - มัลติมีเดีย
นาย สิทธิวรรต รอบรู้ (M_S)
1111 - use of computer in business
Faungnual Naksuwan
1234 - การ์ตูนสร้างสรรค์
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
1234 - การ์ตูนสร้างสรรค์2
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
1234 - การ์ตูนสร้างสรรค์3
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
1234 - การ์ตูนสร้างสรรค์4
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3061101 - Use of computer in Business
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3061202 - Computer Programming Development1
Adisak Sarathum
3061302 - Computer Programming
Jarunee Thongaram
3062203 - Computer Programming and Development 2
อาจารย์ชนิดา แก้วเพชร
3063108 - Data Structure and Algorithm
pavannaphat srisongmuang
3063108 - Data Structure and algorithm
Kanyanee Nuyjim
3063111 - Project Study in Information Technology
Jarunee Thongaram
3063205 - การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา
วัชรี เพ็ชรวงษ์
3063207 - Modern Programming Languages
jarunee thongaram
3063502 - Application Program to Computer Graphic_Part3
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3063502 - Application Program to Computer Graphic_Part2
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3063502 - Application Program to Computer Graphic_Part1
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3063503 - Web Programming and Development
อาจารย์ชนิดา แก้วเพชร
3912906 - โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
jarunee thongaram
3961101 - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ_กบ35421
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3961501 - โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก คธ.35421
นาย สิทธิวรรต รอบรู้
3962503 - การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
patsorn watthanaseranee
BAIT01 - database Management System
salinun boonmee
DSS - Decision support system
Chitlada Prommakorn

:

 

<< ย้อนกลับ


Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning