<< ย้อนกลับ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรและหมวดวิชาทั้งหมด


รายชื่อวิชาที่มี

220701 - CompTIA A+
DM Instructors
220702 - CompTIA A+
DM Instructors
55ARITMIS - MIS-RMUTSB 1
suwut tumthong
ARIT - โปรแกรมสนับสนุนด้านมัลติมีเดีย
wittaya panpech
ARIT001 - ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
Nuntakon Seetong
ARIT01 - การใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
natthakorn srithong
COMPTIA - CompTIA
Charles singh
COMPTIA01 - Certificate CompTIA A+
tumthong A2_suwut
COMPTIA702 - CompTIA A+ 702
tumthong A2_suwut
FC0U41 - CompTIA Starta
Prarinya Ekapho
ICT001 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT
Thinksoft Company
ICTR001 - ICT-Rmutsb Certificate
suwut tumthong
MIS002 - MIS-RMUTSB 2
suwut tumthong
N10005 - CompTIA Network+
Sanan K.

:

 

<< ย้อนกลับ


Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning