สมัครเป็นสมาชิกใหม่(New Signup)

 :
 :
 :
   
  การตั้งชื่อสมาชิกใหม่ในระบบนี้ ควรใช้ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือผสมกันอย่างน้อย 6 ตัวอักษร โดยต้องตั้งชื่อไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นๆที่สมัครสมาชิกไว้ก่อนแล้ว หากเป็นผู้เรียนในสถานศึกษา ควรใช้รหัสเฉพาะประจำตัว และหรือผสมกับชื่อจริง เป็นชื่อสมาชิกของระบบหรือเข้าสู่ระบบ เพื่อที่อาจารย์ผู้สอนจะสามารถจำแนกข้อมูลและเทียบกับรายชื่อจากการลงทะเบียนเรียนจริงได้ง่าย
ให้จดจำชื่อสมาชิก(User Name) รหัสผ่าน(Password)ที่คุณตั้งเองข้างล่างนี้ เพื่อใช้ในการเข้าใช้ระบบต่อไป หลังจากลงทะเบียนผ่านแล้ว กรุณาปรับแก้ไขข้อมูล ภาพถ่าย ที่เป็นปัจจุบัน โดยใช้ชื่อจริง ที่อยู่อีเมลต้องมีจริง ถูกต้องและใช้อยู่ในปัจจุบัน
 :
   
 :
 :
การปฏิบัติ :
เพิ่มเข้า :  
  รายการที่มีเครื่องหมาย* กำกับไว้ คือช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning